O'rmonchi uzoq sinovni aralashtirib yubordi, chunki men uni sevaman va yozaman